Kontakt

Drygt 400 miljoner människor i världen har det spanska språket som sitt modersmål och det är ett språk som är på stark frammarsch. Även i Sverige har dess popularitet vuxit de senaste åren och många unga och vuxna väljer nu att studera spanska. Hablablamos producerar audiovisuellt material för undervisning på nybörjarnivå i det spanska språket. Till detta erbjuds även pedagogiskt arbetsmaterial. Projektet startade oktober 2018.

Bakom det pedagogiska projektet Hablablamos står Paula Klenze och Thomas Klenze.

Paula Klenze, född i Chile, har internationella erfarenheter av undervisning, i Sverige på gymnasienivå.

paula@hablablamos.se

Thomas Klenze har tio års erfarenhet av undervisning i spanska och är nu verksam som lärare i spanska på Eketånga Montessoriskola i Halmstad.

thomas@hablablamos.se

YouTube
YouTube
Instagram