Träna på hör- och läsförståelse

Förutom det redan befintliga pedagogiska materialet kopplat till respektive avsnitt av ¡Chévere! finns det nu även en möjlighet att på ELE video träna på de receptiva förmågorna (hörförståelse och läsförståelse) i realtid och parallellt svara på frågor. Desaktivera undertexterna för renodlad träning i hörförståelse. På ELE video finns även andra filmklipp kategoriserade efter svårighetsgrad och vem som helst kan där bidra med material.

¡Chévere! på ELE video